ALV Kampong Cricket op 17 april 2018

Geachte leden van SV Kampong Cricket,

Op dinsdag 17 april / Tuesday 17 April is de Algemene Ledenvergadering (voorjaar) van SV Kampong Cricket. Deze begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Charles Verheyen Paviljoen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groeten,
Dirk Benade (secretaris)

De agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Notulen ALV 15 oktober 2017

4. Financieel jaarverslag 2017

5. Voorbereidingen seizoen 2018

6. Internationale wedstrijden op Kampong

7. Overgang naar gekleurde clubkleding

8. Mededelingen vanuit de commissies

9. Rondvraag

10. Sluiting

In de ALV zal ook een korte toelichting worden gegeven over het innen van de jaarlijkse contributie via Club Collect.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur