Beste leden, dear members

Ik zie nog regelmatig dat als we met een klein groepje leden het veld klaarzetten voor een clubwedstrijd of internationale wedstrijd, er mensen zijn die met de armen over elkaar blijven toekijken hoe er zware screens worden verplaatst, boundaries worden gelegd en tenten worden opgetuigd.
Deze club draait op vrijwilligers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, vrijwilligers zoals u en ik. Graag een helpende hand als u ziet dat dat nodig is.

Dear members, 

I still regularly see that when we prepare the field for a club match or international match with a small group of people, there are people standing by with their arms crossed watching us move heavy screens, laying boundaries and setting up tents.
This club runs on volunteers who are willing to roll up their sleeves, volunteer like you and me. Please offer a helping hand whenever you it necessary.

met vriendelijke groet, kind regards,
Ulrich Oron, chairman