Beste leden,

We zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Penningmeester
Onze penningmeester Sander Wubben loopt tegen het einde van zijn 2e termijn als penningmeester. Sander draagt het na al deze jaren nu graag over aan iemand anders.

Secretaris
Onze secretaris Dirk heeft aangegeven dat hij zijn taak als secretaris niet meer met volle inzet kan volbrengen naast zijn werk, waarin hij het afgelopen jaar behoorlijk carrière heeft gemaakt. Hij zal bij de volgende ALV zijn bestuurstermijn niet verlengen. Ook Dirk draagt zijn taak graag over aan iemand anders.

Voorzitter
Voor mijzelf geldt eveneens dat mij in de de volgende ALV niet herkiesbaar zal stellen voor een tweede bestuurstermijn. Zowel mijn privésituatie als het werk in mijn eigen onderneming laten de combinatie steeds minder toe.

OPROEP
Een vereniging bestuurt zichzelf niet zomaar. Er is behoefte aan leden die bestuurlijke taken willen oppakken.
Dus bij dezen een oproep aan de leden: stap naar voren om -al dan niet naast een taak als vrijwilliger- ook een tijdje een bestuurlijke taak op je te nemen. We zijn van elkaar afhankelijk hiervoor.

Vriendelijke groet,
Ulrich Oron
Voorzitter SV Kampong Cricket

– – – – – – – – – – –

Dear members,

We have an urgent need for new board members!

Treasurer
Our treasurer Sander Wubben is coming to the end of his 2nd term as treasurer. After all these years, Sander would now be happy to pass it on to someone else.

Secretary
Our secretary Dirk has indicated that he is no longer able to fulfil his role as secretary as he would like to, next to his work in which he has made quite a career in the past year. He will not extend his term at the next AGM. Dirk also likes to pass on his task to someone else in the club.

Chairman
As for myself, both my private situation and running my own company are increasingly difficult to combine with the club chairmanship. In the next AGM I will also not be eligible for re-election for a second term.

URGENT CALL
The club cannot manage itself. We urgently need members who want to take on the responsibility as board member. Hence this call upon all of you members, to step forward -whether or not in addition to a task as a volunteer- to take on a board position for a while. We depend on each other.

 

Sincerely,

Ulrich Oron

Chairman SV Kampong Cricket