Lidmaatschap

Om lid te worden van Kampong Cricket vult u eerst het digitale aanmeldingsformulier in, dat u hier kunt DOWNLOADEN. U dient dit formulier te downloaden, in te vullen, dan afdrukken en ondertekenen en vervolgens  op te sturen (met digitale scan) naar de secretaris: secretaris@kampongcc.nl. U kunt het helaas niet online insturen, aangezien er een handtekening nodig is voor de automatische incasso van de contributie.

In de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2012 is bepaald dat de contributie jaarlijks wordt geïndexeerd.

De hoogte van de contributie is vanaf 1-1-2012 gebaseerd op de leeftijd.

Voor 2020 is de contributie als volgt vastgesteld:

Type LidType of membershipAnnual Fee / Contributie
Basisleden - SeniorMembership - Seniors€ 251.00
Basisleden - JuniorMembership - Juniors€162.50
Eerstejaarsleden (alleen eerste jaar)New member (first year only)€ 88.00
Student (met geldige studentenkaart)Students (with valid Student Card)€ 153.50
Ondersteunende ledenSupporting membership€ 102.50
Trainende leden (Senior)Training member (Senior)€ 125.50
Trainende leden (Junior)Training member (Junior)€ 81.25

Leden die het lidmaatschap wensen te beeindigen, dienen dit uiterlijk 28 februari schriftelijk of per e-mail door te geven aan de secretaris van SV Kampong Cricket.


Kennismaken met Cricket – nog nooit eerder gecricket?

Voor mensen die nog nooit eerder crikcet hebben gespeeld heeft SV Kampong Cricket een speciaal tarief.: het introductielidmaatschap kost € 85,- voor het eerste jaar voor senioren en €40,50 voor junioren.


Wil je lid worden? Aanmelden kan bij de secretaris Dirk Benade via secretaris@kampongcc.nl door het aanmeldigsfomulier (zie boven) in te vullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verenigingsmanager Floris Jansen (m) 06-46789230 of (e) verenigingsmanager@kampongcc.nl