Kampong Cricket najaars ALV

Geachte leden van SV Kampong Cricket,

Zondag 20 november is de Algemene Ledenvergadering van SV Kampong Cricket.

De Algemene Ledenvergadering begint om 15.00 uur en wordt gehouden in het Charles Verheyen Paviljoen.
De agenda van de vergadering volgt nog c.q. zal klaarliggen bij de ALV.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groeten, 
Eelko Stembord (secretaris)

ORGANOGRAM KAMPONG CRICKET

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb