ALV donderdag 20 april 2017

Herinnering ALV! Reminder AGM!

Op donderdag 20 april is de  Algemene Leden Vergadering van SV Kampong Cricket. Het is de seizoensopening en er kan worden gegeten.
Deze ALV begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het Charles Verheyen Paviljoen.

Vriendelijk verzoek om, tbv de inschattingen voor het eten, uw aanwezigheid door te geven aan de verenigingsmanager, Floris Jansen: verenigingsmanager@kampongcc.nl

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Alle leden wordt dringend verzocht aanwezig te zijn.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groeten,

Dirk Benade

Agenda

Algemene ledenvergadering SV Kampong Cricket
Donderdag 20 april 2017 om 19.00 uur
Locatie: Charles Verheijen Paviljoen
 
1. Opening
 
2. Mededelingen
 
3. Notulen ALV 20 november 2016 (zie bijlage)
 
4. Financieel jaarverslag 2015 (zie bijlage)
 
5. Bestuurswissel voorzitter en secretaris:
  • Benoemen Dirk Benade, secretaris
  • Benoemen Ulrich Oron, voorzitter
  • Decharge en aftreden Eelko Stembord
  • Decharge en aftreden Camille van der Harten
6. Voorbereiding seizoen 2017
 
7. Jeugdcontributie: voorstel tot integrale contributie zomer/winter (zie eerdere mededeling per mail en notulen ALV 20/11/16)
 
8. Bestuursvisie 2017-2020: korte toelichting
 
9. Verslag en Mededelingen vanuit de commissies
 
10. Rondvraag
 
11. Sluiting
 

Reminder!

The SV Kampong Cricket Club General Member Meeting will be held on Thursday 20th April. It is the season's opening and food will be available.
The meeting will commence at 19:00 hrs. and will be held at the Charles Verheyen Pavilion.

For proper estimates for the amount of food we kindly ask you to mail your attendance to the association manager, Floris Jansen: verenigingsmanager@kampongcc.nl

Your presence will be greatly appreciated.
All members are encouraged to attend!

On behalf of the board,
kind regards

Dirk Benade

Agenda: see above

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb