Gebruik nieuwe covers / use of new covers

Text available in Dutch & English (see below)

Kampong Cricket heeft nieuwe covers (roll-ons en zeilen) aangeschaft. Hieronder is te lezen hoe deze gebruikt dienen te worden.
Kampong Cricket has purchased new covers (roll-ons and sheets). Below you can read how to use these.

1. Aanleiding 

Kampong heeft ook dit seizoen weer veel geïnvesteerd in de graswicket. We hebben nieuwe sheets om de hele square te bedekken en zo de graswicket in goede staat te houden voor gebruik op wedstrijddagen. De sheets kosten meer dan 3.000 euro. Binnenkort zullen we de draden onder de roll-ons bevestigen om daarmee de 8 skirts te monteren om een betere bescherming tegen de regen te bieden; de kosten daarvan bedragen 6.000 euro.

2. Zorg voor onze investering

Dit is een aanzienlijke investering in de club. We moeten die investering beschermen door voor, tijdens en na elke wedstrijd of training voorzichtig om te gaan met de sheets en roll-ons.

3. Vóór een wedstrijd

Haal de sheets zo vroeg mogelijk voor een wedstrijd weg. Als het regent moeten ze erop blijven.

* Verwijder het water van de sheets met de Bowdry

* Leeg de Bowdry, op een afstand van tenminste 15 meter van de square

* Vouw de sheet samen met teamgenoten (zig-zag accordeon)

* Vouw samen de sheets op en plaats deze op de kar

* Verplaatst de kar naar de onderhoudsplek bij het scorebord

* Zet de sheets op de pallets

* Zet er banden op om ze op hun plek te houden

4. Na een wedstrijd

Volg de instructies op van de Ground staff over welke sheets en/of roll-ons op welke pitch op de square worden geplaatst.

* Veeg de pitch

* Breng de sheets weer met de kar naar de square

* Uitvouwen en over de pitch plaatsen 

* Bevestig de sheet, gebruik elke pin hole

* Houd de sheet op zijn plek met banden (tussen de pinnen)

* Laat indien nodig de sheets overlappen, NB: in de richting van de wind.

5. NIET DOEN:

* Over de sheets lopen Met cricket schoenen, spikes, noppen etc..

* De sheet over het veld slepen. Indien nodig laat hem “meezweven”.

* De sheets nat opgevouwen opbergen

6. WEL DOEN:

* Sheets voorzichting opvouwen

* Gebruik de kar voor het veplaatsen van en naar de onderhoudsplek

* Gebruik de Bowdry om water te verwijderen

* Stel de Ground staff op de hoogte van een gat of scheur in de sheet

* Gebruik handgrepen

* Gebruik elke pin hole

* Vraag de Ground staff of je hen kunt helpen

7. Dank

We hopen dat iedereen op deze manier zo lang mogelijk kan genieten van de waarde van het hebben van een gras wicket.

Het Gras Team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.   Background

We at Kampong have invested heavily in the Grass wicket yet again this season. We have new sheets to cover the whole square to keep the grass wicket in prime condition to use on match days.  These cost over Euro 3,000. Shortly we will install the wires under the roll-ons that will allow us to hook on 8 skirts that will cover around the roll-ons and runs ups to provide better protection against rain; about Euro 6,000.

2.   Looking after our investment

This is a huge investment of your money in the club. We need to protect that investment by carefully using the sheets and roll-ons before, during and after each game or practice.

3.   Before a Game

Take sheets off as soon as possible before game. If weather is rainy leave sheets on.

·    Remove any water from the sheets with the Bowdry sopper

·    Empty the Bowdry a minimum of 15m from the square

·    Fold sheet with team-mates in zig-zag accordion style

·    With help fold sheet and lift onto sheet trolley

·    Pull trolley to maintenance area near scoreboard

·    Put sheets on pallets

·    Put tyres on top to hold down sheets

4.   After Game

Be sure that you have instructions from the Ground staff about which sheets and/or roll-ons need to be placed on which pitch on the square.

·    Sweep pitch to get rid of bits and dust

·    Bring sheets on to square with trolley

·    Fold out sheet and put over pitch

·    Pin each hole in sheet

·    Hold down sheet with tyres between pins

·    Overlap sheets if necessary in direction of wind

5.   DO NOT

·     Walk on sheets with cricket boots, spikes, cleats, studs.

·    Drag sheet over outfield. “Float” it if necessary.

·    Leave sheet folded up when wet

6.   DO

·    Fold sheets carefully

·    Use trolley to transport sheet to and from Maintenance Area

·    Use Bowdry to remove water

·    Tell Ground staff of any tear or hole found in sheet

·    Always use Grab Handles

·    Put pins in each hole

·    Ask Ground staff if you can help

7.   Thank you

·    We hope everyone can enjoy the value that the grass wicket provides for members, players and supporters

The Grass Team

 

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb