Terugblik ALV van 15 oktober 2017

De najaars ALV van Kampong Cricket vond op zondagmiddag 15 oktober plaats in het cricketpaviljoen. De eerste volledige ALV voor Ulrich Oron als voorzitter, en Dirk Benade als secretaris. Sander Wubben was al een veteraan op dit gebied. De opkomst kan altijd beter, maar viel niet tegen voor de omvang van onze club. Naast de gebruikelijke onderwerpen stond er enkele extra items op de agenda, zoals de aanstelling van coach Usman Malik.

Charles Verheyen Fonds
Een daarvan was Het Charles Verheyen Fonds. Het Charles Verheyen Fonds is een begrip binnen Kampong Cricket, maar er bleken verschillende ideeën te leven over de bedoeling en inhoud van het fonds. Het was tijd om het Fonds te revitaliseren. Eelko Stembord en Camille van der Harten hebben aangeboden dit als bestuursleden van het fonds op zich te nemen, en Jan Willem Biegelaar is bereid aan te blijven als voorzitter. In de ALV werd uitgelegd dat het fonds is bedoeld voor het bevorderen van de cricketsport in het algemeen en het bevorderen van de cricketsport bij SV Kampong Cricket te Utrecht in het bijzonder. Het plan is om het fonds weer nieuw leven in te blazen door de fondswerving weer te activeren. Als het fonds weer meer financiële armslag heeft, kan het worden benut om de doelstellingen van de stichting te realiseren. De fondswerving zal begin 2018 worden opgepakt met een gerichte campagne.

Financiën
Uit het financieel verslag tot en met het 3e kwartaal bleek dat Kampong cricket er goed voor staat voor dit jaar. Behoudens een paar onvoorziene uitgaven zoals de onmiddellijke aanschaf van een nieuwe mat voor het tweede veld, zijn er niet heel veel verrassingen en zijn de verwachtingen voor het financieel resultaat voor 2017 positief.
Ook de begroting voor 2018 werd door de ALV vastgesteld. Een ambitieuze begroting, met ruimte voor meer uitgaven aan coaching, reserveringen voor zowel gras- als wedstrijdmaterieel.
Een belangrijk gegeven is dat Floris zijn officiële rol als verenigingmanager wil neerleggen, het gaat goed met de bedrijfsvoering van het Cricket Pavillion. Hoewel hij een groot deel van deze activiteiten zal blijven doen op persoonlijke titel, en een ander deel nu onder de commissies en vrijwilligers wordt herverdeeld, geeft dit extra ruimte in de begroting voor onze ambities.

KNCB subsidie
Een andere noemenswaardige mededeling van het bestuur was dat vlak voor de ALV de definitieve ranking van de KNCB Club Scorecard 2017 was bekendgemaakt. Kampong cricket staat op plek 7 van de 39 cricketclubs is in Nederland. Daarmee zit Kampong in de 2e tranche (alleen de top 5 zit daarboven). Dit heeft een mooie en welkome KNCB-subsidie tot gevolg. KNCB Club Scorecard 2017

Nieuwe hoofdcoach
Tenslotte werd in de ALV vermeld dat de technische commissie en het bestuur dit jaar vroeg zijn gestart met het zoeken van coaches. Met enige trots konden zij in de ALV melden dat we Usman Malik hebben gecontracteerd als hoofdcoach, bij velen van jullie wellicht bekend vanuit ACC. Hij is natuurlijk niet de enige, momenteel wordt gekeken naar aanvulling voor de jeugd en dames, en voor de dagen dat Usman Malik er niet is.

Usman Malik
De Technische Commissie en het bestuur zijn dit jaar vroeg zijn gestart met het zoeken van coaches. Voor dit jaar wilde de TC nog meer aanhaken op de visie en werken aan ontwikkeling van de lokale talenten en het verder ontwikkelen van de ervaren spelers. Daarom werd de zoektocht gericht op een lokale coach. Er zijn veel gesprekken gevoerd, vele uren in gestoken. Vooral door de technische commissie, waarvoor dank.
Met enige trots kunnen we mededelen dat we Usman Malik hebben gecontracteerd als hoofdcoach, bij velen van jullie wellicht bekend vanuit ACC. We zijn met hem een overeenkomst aangegaan met de intentie voor meerdere jaren.
Graag heten wij Usman heel hartelijk welkom bij onze club, en kijken wij uit naar een vruchtbare samenwerking de komende jaren! 
Op de foto vlnr: Ravi Alphonse, Floris Jansen, Ulrich Oron, Usman Malik.

SV KAMPONG FEDERATIE WEBSITE

#CRICKETNL

   

 

 

 

 

Banner

 

 

 

 

 

site: IanusWeb