Een delegatie van de ICC kwam woensdag 28 augustus naar Kampong om te beoordelen of wij ons als club met ons veld en alle faciliteiten zouden kunnen kwalificeren voor de ODI- status.

Allereerst keek Richard Reynolds (2e van links op de foto) vanuit het perspectief van anti-corruptie of onze club de juiste lay-out heeft om een grote internationale wedstrijd te kunnen houden. Dat zag er al snel positief uit. Daarna arriveerde Chris Broad (uiterst links op de foto), die vanuit het perspectief van de sportlogistiek beoordeelde, de snelle beeldvorming was ook daar hoopgevend. Na alle formaliteiten in positieve sfeer was het uiteindelijk toch wachten op de officiële verslagleggingen en het besluit om de ODI status al dan niet aan Kampong toe te kennen. Dat bericht volgde een week later al, per brief van Clive Hitchcock (niet op de foto).

Kampong wordt dus als vijfde club in Nederland de ODI-status toegekend, hetgeen betekent dat wij als club voor ODI-wedstrijden en T20I-wedstrijden als gastclub mogen optreden. Een enorme stap voorwaarts voor onze club, en een erkenning  voor iedereen die ervoor heeft gezorgd dat onze club is geworden tot wat het nu is.

Graag wil ik de mensen bedanken achter dit succes:

  • Floris voor zijn vasthoudendheid gedurende 10 jaar (!)
  • Het Mark-III team: Mark (Twemlow), Marc (Koch) en Sebas (Archbold) voor het bereiden van een fantastische pitch, en een mooi uitgelegd veld
  • Betty Timmr, voorzitter KNCB-bestuur, voor de ondersteunende en aanjagende rol hierin
  • Roland Lefebvre, Alex de la Mar en Amber de Groot van de KNCB voor de aanvullende hulp.

Op naar volgend seizoen!

Ulrich Oron, voorzitter

KNCB Nieuws