Alternatieve notulen van de ALV

Als je afgelopen dinsdagavond door het raam van het Charles Verheijen Paviljoen naar binnen had gegluurd, had je serieuze blikken gezien, veel applaus gehoord en positieve sfeer geproefd. Het was de Algemene Ledenvergadering van Kampong Cricket. Hoezo serieuze gezichten, waarom dat applaus, vanwaar die positieve sfeer? Lees de alternatieve notulen.

Help mee met Kampong Cricket

Het gaat goed met Kampong Cricket. Dankzij de vrijwillige inzet van onze leden. We groeien en professionaliseren. Nieuwe leden, fantastische nieuwe trainingsfaciliteiten en veel plannen voor de toekomst. De club heeft jouw hulp nodig om die plannen te realiseren en de prachtige faciliteiten die we hebben op Kampong Cricket te onderhouden. Geef je op.