Tijdens de najaars ALV van de KNCB, afgelopen zaterdag 14 december in Nieuwegein, heeft ons lid Alex Matthijssen de KNCB kroondas ontvangen. Dit voor zijn al jarenlange (en echt járenlange) inzet voor het produceren van de jaarlijkse Kleefstra Almanak. Alex is de eindredacteur van het geheel, legt dus de laatste hand aan alle cijfers, voert correcties door (talloze) en houdt het overzicht. Het is een monnikenwerk, waarvoor hij dus vanuit de KNCB een kroondas ontving.
Vanuit Kampong uiteraard gefeliciteerd met deze erkenning en beloning!

Overigens werkt ook Hilkamp dames-speelster Tiarda Buma mee aan de Kleefstra almanak, zij verwerkte alle cijfers van de damescompetities.

Zie ook dit bericht op de KNCB-site.

Hierbij de Kleefstra Almanak 2019