Leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden van Kampong Cricket. Je bent van harte welkom!

Lid worden
Om lid te worden van Kampong Cricket vul je het digitale aanmeldingsformulier in, dat je
hieronder kunt downloaden. Stuur een scan van het ondertekende formulier op naar onze secretaris: secretaris@kampongcc.nl

Contributie
In de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2012 is bepaald dat de contributie jaarlijks wordt geïndexeerd. De hoogte van de contributie is vanaf 1-1-2012 gebaseerd op de leeftijd. Voor 2020 is de contributie als volgt vastgesteld:

Type lidContributie
Senior€ 251.00
Junior€162.50
Student (met geldige studentenkaart)€ 153.50
Ondersteunend lid€ 102.50
Trainingslid senior€ 125.50
Trainingslid junior€ 81.25

Meer informatie?
Heb je nog vragen? Voor meer informatie kunt je altijd contact opnemen met verenigingsmanager Floris Jansen (m) 06-46789230 of (e) verenigingsmanager@kampongcc.nl

Lidmaatschap beëindigen
Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit uiterlijk 1 februari schriftelijk of per e-mail door te geven aan de secretaris van SV Kampong Cricket.