Leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden van Kampong Cricket. Je bent van harte welkom!

Lid worden?
Om een aanvraag te doen voor het lidmaatschap van Kampong Cricket vul je het digitale aanmeldingsformulier in. Dit formulier vind je
via onderstaande knop.

Contributie
In de Algemene Ledenvergadering van 29 november 2012 is bepaald dat de contributie jaarlijks wordt geïndexeerd. De hoogte van de contributie is voor 2023 als volgt vastgesteld:

Type lidContributie
Senior€ 300.00
Junior€ 190.00
Student (met geldige studentenkaart)€ 190.00
Ondersteunend lid€ 115.00
Trainingslid senior€ 150.00
Trainingslid junior€ 95.00

Meer informatie?
Heb je nog vragen? Voor meer informatie kunt je altijd contact opnemen met onze secretaris Claire Trouw via secretaris@kampongcc.nl

Lidmaatschap beëindigen
Leden die het lidmaatschap wensen te beëindigen, dienen dit uiterlijk 1 februari schriftelijk of per e-mail door te geven aan de secretaris van SV Kampong Cricket.