Support Kampong Cricket Campus

 (ENGLISH BELOW)

Kampong Cricket is de mooiste cricketclub van Nederland. En dat willen we nog heel lang zijn. Daarom hebben we hebben je nodig. Om precies te zijn: we hebben je financiële steun nodig.
Waarvoor? Om de Kampong Cricket Campus te realiseren: een top plek voor training en opleiding. Van ons, voor ons en vooral voor onze jeugd.

De laatste jaren hebben we hard gewerkt om onze accommodatie te verbeteren met als fantastische resultaat dat we de ODI-status hebben verworven.
Nu is het tijd voor de volgende stap, de gefaseerde upgrade van onze trainingsfaciliteiten.

Fase 1: all-weather oefenkooien
De vloer van de oefenkooien wordt 2 meter breder zodat we 3 strips kunnen maken, er komt een nieuwe stalen constructie, een vast dak, nieuwe netten met binnennetten aan rails, een nieuwe kunstgrasvloer en vervolgens LED-verlichting.

Fase 2: renovatie en verbetering squares
Renovatie van de gras oefensquare en de square op veld 1, verlengen van de strips, verbeteren van de afwatering, vervangen van covers en nieuwe netten voor de mobiele kooien.

Fase 3: nieuwe trainingsmaterialen
Aanschaf van nieuwe ballenmachines en andere trainingsmaterialen, verbeteren van de opslag hiervoor en de plaatsing van zijwanden voor de kooien zodat we het hele jaar door op Kampong kunnen trainen.

Hiervoor is geld nodig. Gelukkig kunnen we met de reserves die we hebben opgebouwd, de steun van het Charles Verheyen Fonds en een lening van de Rabobank starten met fase 1.
Maar, we willen niet alleen starten, we willen het ook afmaken. Complete all-weather oefenkooien, een flinke upgrade van de oefen- en wedstrijdsquares en nieuwe trainingsmaterialen.
Dat is het doel.

Help je mee? Doneer jouw bijdrage via onderstaande link.
https://supp.to/kampongcricket

Of verkoop halfgare braadworsten op Koningsdag, maak van de Mytylweg een autowasstraat, organiseer een muziekbingoavond, maak je vrienden en familie wijs dat je meedoet aan een sponsorloop… enzovooorts. Briljante ideeën zijn altijd welkom. Met voor jou eeuwige roem, en een vermelding als lid van de Kampong Cricket Campus.
Maar het belangrijkste is: de mooiste trainingsfaciliteiten die we onszelf en onze jeugd kunnen wensen.

Dank je wel!
Kampong Cricket

+ – + – + – + – + – + –

Kampong Cricket is the finest cricket club in the Netherlands. We want that to last. We need your help for that. To be precise: we need your financial support.
Why? To realise the Kampong Cricket Campus: a top spot for cricket training and development. Our spot, for ourselves and especially our youth.

We have worked hard to improve our accommodation over the last few years. With great result: we achieved ODI status in 2019.
Now it is time for the next step, the phased upgrade of our training facilities.

Phase 1: all-weather practice nets
All-weather practice nets with 3 strips, new steel construction, fixed roof, inner nets on rails, new floor and matting, LED lights

Phase 2: renovation and improvement of squares
Renovation of the grass practice square and 1st field square, extension of the grass practice strips, drainage improvements, new covers and nets

Phase 3: new training equipment
Purchase of new bowling machines and other training materials, upgrade of storage facilities, placement of side walls in practice nets

We need money to achieve this. Fortunately, we can start phase 1 with the financial reserves we have accumulated over the years, the support of the Charles Verheyen Fonds and a Rabobank loan.
However, we do not only want to make a start. We want to finish it.

Are you in? Support Kampong Cricket Campus with your donation. Go to: https://supp.to/kampongcricket

Or spend Kings Day selling semi-cooked hamburgers from your DIY food stall, turn the Mytylweg into a carwash, organize a music bingo night, fool your friends and family into a charity run…
Either way, eternal fame is all yours – along with your name on the Kampong Cricket Campus members board.
And most importantly: the best training facilities we and our youth could wish for.

Thank you!
Kampong Cricket