voorzitter en penningmeester

Ben jij onze nieuwe voorzitter of onze nieuwe penningmeester van het Kampong bedrijf?Ben je daarnaast een teamplayer en wil je Kampong verder brengen dan komen we graag met je in contact.

SV Kampong kent een Stichting Facilitair Bedrijf (SFB) waarin vastgoed op het sportlandgoed dat eigendom is van SV Kampong, zoals het clubhuis, opslagruimtes, kleedkamers en een tennispaviljoen en het beheer daarvan, zijn ondergebracht. Ook de uitvoering van het horecapachtcontract in het clubhuis behoort tot het werkterrein van de Stichting. De manager SFB geeft leiding aan de dagelijkse operatie.

Vacature Voorzitter voor het bestuur van de Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong

Als voorzitter van de Stichting ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het managen van de verschillende processen van de Stichting. Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit een penningmeester en een bestuurslid met horecaervaring. Je werkt nauw samen met het Federatiebestuur (de voorzitter, secretaris en de overige zes bestuursleden van de SV Kampong) en onderhoud goede contacten met de besturen van de zes sportverenigingen (Kampong Jeu de Boules, Squash, Cricket, Tennis, Voetbal en Hockey).

Het Bestuur van de Stichting stelt jaarlijks een businessplan op voor het vastgoed in lijn met de doelstelling van de Stichting overeenkomstig het format dat de Stichting samen met de Vereniging vaststelt. Onderdeel van dit businessplan is in ieder geval de vaststelling en uitvoering van het beleid. Hiervoor is een beleidscyclus ingericht waarin de Stichting, SV Kampong en de sportverenigingen zijn betrokken.

De Stichting is werkgever van de manager SFB die ook het accommodatieteam aanstuurt. Je wordt benoemd in het bestuur van de Stichting door de ALV van SV Kampong, waarin alle zes sportverenigingen van SV Kampong deelnemen.

Functie-eisen Voorzitter Stichting Facilitair Bedrijf:

 • Je hebt de ambitie om Kampong verder te brengen, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid.
 • Je bent een teamplayer en in staat complexe vraagstukken tot een goed einde te brengen.
 • Bij voorkeur ben je een ervaren oud-Kampongbestuurder of iemand met ervaring in een andere complexe bestuurlijke context.
 • Je hebt kennis van en ervaring met strak gestructureerde besluitvormingsprocessen met gevoel voor verhoudingen.
 • Je hebt overzicht, structureert, overtuigt, en je hebt energie en daadkracht; je bent resultaat georiënteerd.
 • Je hebt ervaring als stimulerende werkgever en leidinggevende van een team.
 • Je hebt een invoelende, verbindende persoonlijkheid en je communiceert gemakkelijk.
 • Ervaring in beheer van vastgoed is een pré.

Vacature Penningmeester in het bestuur van de Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong

Als penningmeester van de Stichting Facilitair Bedrijf Kampong ben je verantwoordelijk voor realisatie van de ‘Businesscase’ (begroting en afrekening met accent op onderhoud en servicekosten ( o.a. gas, water, elektra en schoonmaakkostenvan de Stichting) . Je doet dat in nauwe samenwerking met je overige bestuursleden van de SFB en met de penningmeesters van de zes sportverenigingen. Samenwerking met de manager SFB is aan de orde van de dag. Je wordt benoemd in het bestuur van de Stichting door de ALV van SV Kampong waarin alle zes sportverenigingen van Kampong deelnemen.

Functie-eisen Penningmeester Stichting Facilitair Bedrijf

 • Je bent een teamplayer en in staat complexe vraagstukken tot een goed einde te brengen.
 • Je hebt de ambitie om Kampong verder te brengen, bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid.
 • Bij voorkeur ben je een ervaren oud-Kampongbestuurder of iemand met ervaring in een andere complexe bestuurlijke context.
 • Je hebt kennis van en ervaring met financiële besluitvormingsprocessen, systemen (zoals Exact), (vastgoed) contracten en financieringsdocumentatie.
 • Het realiseren van de beleidscyclus met een begroting en een afrekening behoort tot het takenpakket.
 • Je hebt overzicht, structureert, overtuigt, en je hebt energie en daadkracht; je bent resultaat georiënteerd en werkt in overeenstemming met de financiële en contractuele vervalkalender van de Stichting en Vereniging.
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen binnen een organisatie en de bijbehorende belangen
 • Rapportages, bestuursverslag en andere beleidsstukken opstellen gaat je goed af.

Interesse?
Je reactie kun je sturen naar Barbara Burgering (voorzitter.federatie@kampong.nl), (telefoonnummer 06-41606234), graag vóór 25 mei a.s. Ook voor meer informatie kun je contact met haar opnemen.

Meer over de doelstelling van de Stichting Facilitair Bedrijf vanuit de statuten:

De Stichting is onderdeel van de SV Kampong (“de Vereniging”) en heeft ten doel:

1.     het verwerven, beheer, onderhoud en de exploitatie, met inbegrip van verhuur, van binnen- en buiten-accommodaties en het clubhuis ten behoeve van de Vereniging en haar leden, inclusief het gemeenschappelijk gedeelte van het Sportlandgoed Kampong;

2.     het faciliteren van zes Kampong sportverenigingen (Kampong Jeu de Boules, Squash, Cricket, Tennis, Voetbal en Hockey) op het gebied van onder meer:

–               beschikbaarstelling van accommodatie middels verhuur;

–               fiscale regelingen;

–               financiële administratie en sponsor- en overige contracten;

–               parkeerbeleid;

–               veiligheid en toezicht op activiteiten op het terrein;

–               schoonmaak en onderhoud van Sportlandgoed Kampong.

3.     het bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van de horeca, onder andere middels het sluiten van overeenkomsten met (een) pachter(s);

4.     het beheren en faciliteren van de kasstroom tussen de Stichting en de Vereniging, alsmede het bevorderen van de financiële soliditeit van de gewone leden van de Vereniging.