Gisteravond 16 januari was de Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over de ontwikkelingen in Maarschalkerweerd Noord, het gebied waar De Moestuin, Mytylschool en grasvelden van Kampong liggen.

Al een aantal jaren wordt er door de ambtenaren van de gemeente over de invulling van dit terrein, waar Groen Recycling Utrecht uit gaat vertrekken, overlegd. Toch voelen de gebiedspartijen zich niet gehoord wat tot uiting kwam doordat de zes door de gemeente gepresenteerde varianten geen warm onthaal bij hen vond. Daarop kwamen deze partijen tot een eigen D+ variant, gebaseerd op de voorkeursvariant van de gemeente maar met meer specifieke kennis van de gebruikers van het gebied en invulling.

De D+ Moestuin/Mytylschool/Kampong variant verschilt van de gemeente door het behoud van de panden en omvang van De Moestuin voor hun zorgfunctie en bestaansrecht, het behoud van de vier grasvelden (niet ‘verkunstgrassen’) voor cricket en voetbal, en dubbel gebruik van wegen met sportfuncties vanwege de verschillende tijden van gebruik.

Groot punt van discussie vormt de sportboulevard: deze 250 meter lange en 10 meter brede strip zonder logisch begin- en eindpunt moet in de visie van de gemeente dwars door de grasvelden komen. Daarvoor moeten de panden van de Moestuin en Kampong Cricket wijken en vervalt het internationale hoofdgrasveld van cricket, terwijl deze tweede sport van de wereld juist enorm in belangstelling groeit.

Ook het ontbreken van een financiële uitwerking die een snelle uitvoer in de weg staat leidt tot verbazing: de variant van de gebruikers gaat meer uit van de bestaande indeling en kost daarom de helft van de goedkoopste gemeentevariant.

De belangstelling voor de hele casus en met name het zich niet gehoord voelen van de gebruikers, aangemoedigd door de bewoners in het gebied en herkenbaar bij meerdere projecten in de gemeente, resulteerde bij de raadsleden in het aanvragen van een debat met de gehele gemeenteraad over dit onderwerp.

De gebruikers waren enthousiast dat er nu bredere belangstelling is voor de invulling van Maarschalkerweerd-Noord op basis van hun invulling en de raad de zorgen over de inbreng deelt.


Vanuit de gebiedspartijen hebben Barbara Burgering – van der Vijver, voorzitter van het federatiebestuur van SV Kampong en Guido Cramer, voorzitter van SV Kampong Cricket hun visie op de ontwikkelplannen van Maarschalkerweerd-Noord toegelicht tijdens de RIB. Hun bijdragen zijn terug te lezen via de links hieronder. 
Bijdrage voorzitter federatiebestuur SV Kampong
Bijdrage voorzitter SV Kampong Cricket


De Raadsinformatiebijeenkomst kun je terugkijken op Utrecht.nl
De stukken van de RIB vind je hier.
De presentatie van de gebiedspartijen vind je hier.